Europejskie Stowarzyszenie
Promocji Czterokołowców

Stowarzyszenie

EQUAL reprezentuje największych producentów czterokołowców głównie z Francji i Włoch takich jak AIXAM, MICROCAR, LIGIER, CHATENET, CASALINI oraz BELLIER. Stowarzyszenie występuje również w imieniu partnerów sektora czterokołowców szczególnie importerów.

 

Mobilizuje również sieć aktorów zaangażowanych w promocję środków transportu, często mało znanych ale perfekcyjnie odpowiadających politykom krajowym i wspólnotowym w kwestii homologacji, rejestracji oraz bezpieczeństwa.

 

Członkowie EQUAL od zawsze starają się współpracować z władzami publicznymi aby stworzyć dogodne warunki do rozwoju przemysłu czterokołowców :

  • Udział w pracach Komisji Europejskiej przy tworzeniu norm dotyczących produkcji i użytkowania pojazdów;

 

  • Stałe kontakty z władzami poszczególnych Państw europejskich mające na celu ustalenie warunków szkolenia kierowców.

 

Władze publiczne zarówno narodowe czy europejskie bądź światowe, mają decydującą rolę dla czterokołowców. To one w rzeczywistości sprawują kontrolę nad fundamentalnymi zagadnieniami dla przemysłu pojazdów czterokołowych: identyfikacją produktu, normami produkcji, zasadami użytkowania czy opodatkowaniem. Wszystkie te cztery elementy, regulowane są przez władze krajowe i wspólnotowe, które dostrzegły zarówno społeczną przydatność, jak i wysoki poziom bezpieczeństwa czterokołowców.