Europejskie Stowarzyszenie
Promocji Czterokołowców

Rozporządzenie

Na polu regulacyjnym, większość definicji technicznych można znaleźć w dyrektywach UE : Dyrektywa 2002/24 dla elementów masy i wymiarów, dyrektywa 97/24 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających i środków walki z zanieczyszczeniem.

 

Jednakże rozporządzenie (UE) nr 168/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2013 r., która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych i czterokołowych, wyznacza nowe ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony środowiska tych pojazdów i uchyli wyżej wymienione dyrektywy.